Ετικέτες

,

Ποντιακά Κάλαντα Χριστουγέννων.
Στο τραγούδι ο Αλέξης Παρχαρίδης.

Χριστός ‘γεννέθεν χαράν ‘ς σον κόσμον,
χα καλή ώρα, καλή σ’ ημέρα,
χα καλόν παιδίν οψέ ‘γεννέθεν.

Οψέ ‘γεννέθεν κι ουρανοστάθεν,
Τον εγέννεσεν η Παναΐα,
Τον ενέστεσεν Αϊ Παρθένος.

Εκαβάλκεψεν χρυσόν πουλάριν,
κι εκατήβεν ‘ς σο σταυροδρόμιν,
σταυροδρόμιν και μυροδρόμι.

Έρπαξαν Ατον οι χίλ’ Εβραίοι,
χίλ’ Εβραίοι και μύρ'(ιοι) Εβραίοι.
χίλ’ Εβραίοι και μύρ'(ιοι) Εβραίοι.

Ας ακρεντικά κι ας σην καρδίαν,
αίμαν έσταξεν, χολήν ‘κ’ εφάνθεν,
ούμπαν έσταξεν, και μύρος έτον,
μύρος έτον και μυρωδία.

Εμυρίστεν ατο ο κόσμος όλεν,
για μυρίστ’ ατο κι εσύ αφέντα,
‘συ αφέντα, καλέ μ’ αφέντα.

Έρθαν τη Χριστού τα παλικάρα,
και θημίζ’νε τον νοικοκύρην,
νοικοκύρη μ’ και βασιλέα.

Δέβα ‘ς σο ταρέζ’ κι έλα ‘ς σην πόρταν,
δώσ’ μας ούβας και λεφτοκάρα,
κι αν ανοί’εις μας, χαράν ‘ς σην πόρτα σ’.

(Καλά Χριστούγεννα και εις έτη πολλά)