Ετικέτες

,

KALANTA

Στα Κοτύωρα όπως και σε ολόκληρο τον Πόντο την παραμονή των Χριστουγέννων τα παιδιά έβγαιναν στις γειτονιές κι έλεγαν τα κάλαντα.

Τα Βυζαντινά κάλαντα των Κοτυώρων του Πόντου ξεχωρίζουν γιατί ο καθένας από τους 24 στίχους τους αρχίζει από ένα γράμμα του αλφαβήτου (Α, Β, Γ, κτλ.) και έχουν θεολογικό περιεχόμενο.

Άναρχος Θεός καταβέβηκεν
και εν τη Παρθένω κατώκησεν.

Ερουρεμ, έρουρεμ,
έρου,έρου, έρουρεμ, Χαίρε Άχραντε!

Βασιλεύς των όλων και Κύριος,
ήρθε τον Αδάμ αναπλάσασθε.

Εριρεμ, τέριρεμ,
έριρεμ και τέμενα, Χαίρε Δέσποινα!

Γηγενείς σκιρτάτε και χαίρεσθε,
τάξεις των Αγγέλων ευφραίνεσθε.
Ερουρεμ…Χαίρε Άχραντε!

Δέξαι βηθλεέμ τον Δεσπότην σου,
Βασιλέα πάντων και Κύριον.
Εριρεμ…Χαίρε Δέσποινα!

Εξ Ανατολών Μάγοι έρχονται,
δώρα προσκομίζοντες άξια.
Ερουρεμ…Χαίρε Δέσποινα!

Σήμερον η κτίσις αγάλλεται
και πανηγυρίζει κι ευφραίνεται.
Ερουρεμ…Χαίρε Άχραντε!

Ακούστε τα κάλαντα των Κοτυώρων στο τέλος του άρθρου.

Τμήμα σύνταξης
Pontos-News.Gr

ΠΗΓΗhttp://www.pontos-news.gr